Child’space

De twee betekenissen van child’space zijn: ruimte en tijd van het kind. Een baby ontdekt en ontwikkelt zich door te doen en te herhalen. Als het daarvoor de ruimte (space) krijgt, kan het van alles uitproberen. Om iets op eigen wijze en tempo te doen heeft je baby rust en tijd nodig: pace in het Engels. Je baby ruimte en tijd gunnen om zich te kunnen ontwikkelen, dat is child’space.

De child’space methode is ontwikkeld vanuit de feldenkraispraktijk door Chava Shelhav. Zij volgde als student de beginlessen van Moshe Feldenkrais.

Wie of wat is feldenkrais?

Feldenkrais was een voetballer en een natuurkundige en hij was één van de eerste judoleraren in Europa in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Moshe Feldenkrais leerde zichzelf weer normaal lopen na een ernstige knieblessure. Zo ontdekte hij zijn methode. Stap voor stap. Hij liet zich daarbij inspireren door de natuurlijke manier waarop baby’s en kleine kinderen leren bewegen: onderzoeken, ontdekken, uitproberen en zich ontwikkelen. En dat doen ze ook met vallen en weer opstaan.

Met de feldenkrais methode leren inmiddels duizenden mensen in de westerse wereld soepeler bewegen. Feldenkrais vatte zijn methode samen in drie stapjes.

Maak het onmogelijke mogelijk,
het mogelijke gemakkelijk en
het gemakkelijke elegant en aangenaam

Maak het onmogelijke mogelijk, het mogelijke gemakkelijk en het gemakkelijke elegant en aangenaam.” Moshe Feldenkrais, de basis van de child'space methode.

Wat betekent bewegen voor je baby?

Soepel bewegen maakt blij, maar daarvoor moet je baby wel wat onder de knie krijgen. In onderstaande videomontage kun je de drie stapjes herkennen die een baby doorloopt bij het aanleren van een nieuwe beweging.


Een feldenkraisles met baby Liv

Hoe leert deze baby omrollen? Ze begint met wat vingeroefeningen en maakt daarna contact met de vloer. Dan zet ze zich af met haar voetjes tegen de vloer. De beweging is nog maar klein. Haar heupen draaien wat, maar omrollen lijkt nog onmogelijk. De baby houdt vol en rust ook tussendoor. Na een tijdje oefenen en herhalen lukt het. Ineens is het onmogelijke mogelijk.

Het kost nog moeite en gaat zeker nog niet gemakkelijk. Blijven oefenen dus. De baby zoekt een beetje en probeert of het ook anders kan. Zo verfijnt ze haar bewegingen en het omrollen gaat na verloop van tijd soepel. Nu is het mogelijke gemakkelijk.

De baby blijft lekker doorgaan met omrollen, ze krijgt er zelfs plezier in. Het gaat bijna vanzelf en vlot, zonder aarzeling en zonder voorbereiding. Een blije baby. Omdat het gemakkelijke elegant en aangenaam is geworden.

En wat betekent dit voor aanstaande ouders?

In de child’space lessen voor zwangeren en aanstaande ouders doen we dezelfde oefeningen  als de baby in de video. Doordat je deze bewegingen in de lessen zelf ervaart, ga je de bewegingen van deze baby met andere ogen bekijken. Je herkent ze van binnenuit. Bovendien is het een prettige ervaring om te ontdekken dat je – ook als volwassene – nog kunt leren om soepeler en meer ontspannen te bewegen. Oefenen met aandacht voor jezelf geeft de ruimte en aandacht die je nodig hebt om er straks te zijn voor je kindje.